– Het advies om preventief twee keer per week een zelftest te doen, is vervallen.
– In het leerlingenvervoer van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs vervalt met ingang van 23 maart de verplichting om mondneusmaskers te dragen. Het protocol zorgvervoer kinderen en jongeren, zoals opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer, vervalt eveneens met ingang van 23 maart 2022.
– Het dringende advies om na een positieve zelftest een confirmatietest te doen bij de GGD is vervallen.