De lerarenbeurs voor bachelor- en masteropleidingen –eventueel vooraf gegaan door een premaster of schakelprogramma– kan bestaan uit een beurs voor:collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten, voor de duur van de opleiding met een maximum van 3 jaar tot een maximum van € 3500,- per opleiding of jaarStudiemiddelen: 10% van het bedrag voor collegegeldreiskosten: 10% van het bedrag voor collegegeldstudieverlof: een vast bedrag per onderwijssector per verlofuur (per 1-8-2009: € 32,25 voor het basisonderwijs; € 34,23 voor het speciaal (voortgezet) onderwijs en € 34,83 voor het voortgezet onderwijs) met een maximum van 160 klokuren van per jaar bij een volledige betrekkingsomvang (1659 uur). Bij een deeltijdbetrekking wordt het aantal verlofuren vastgesteld naar rato van de aanstellingsomvang.Voor korte opleidingen is geen beurs voor studieverlof mogelijk.De lerarenbeurs voor korte opleidingen bestaat uit:·        cursusgeld: de werkelijke cursusgeldkosten tot een maximum van € 3500,-·        studiemiddelen: 10% van het bedrag voor cursusgeld·        reiskosten: 10% van het bedrag voor cursusgeld.Het bedrag voor studiemiddelen en reiskosten is voor iedereen een vast percentage van 20% van de vergoeding voor het cursusgeld en kan niet worden verhoogd. Men hoeft geen bewijs te overleggen van de gemaakte kosten voor studiemiddelen en reiskosten.