Stagiairs zijn studenten, die een tweedegraads lerarenopleiding volgen en meestal een stageovereenkomst afsluiten met de scholen. Zij hebben geen benoeming en krijgen niet betaald. Soms betaalt de werkgever een stagevergoeding uit. Dit is echter niet verplicht.

Lio-ers zijn 4de jaars-studenten, die 180 studiepunten hebben behaald of binnen 4 weken zullen behalen en hebben een leerarbeidsovereenkomst. Zij worden benoemd bij de werkgever voor bijvoorbeeld een periode van 5 maanden voor een werktijdfactor 1 of een variant hierop. Zij krijgen betaald.