Het salaris van een leraar in opleiding met een leerarbeidsovereenkomst wordt vastgesteld op 50% van het salaris van LD1. Wordt de leraar in opleiding aangesteld/benoemd voor een periode van 5 maanden voor een werktijdfactor van 1 dan krijgt de LIO dus 5 maanden 50% van LD1 (zie bijlage 11A7 CAO VO)