Het stelsel van Passend onderwijs, waarbij iedere leerling een plaats verdient binnen het onderwijs, behoort ertoe te leiden dat de school, die door het fysieke gedrag en het leergedrag van de leerling handelingsverlegen dreigt te worden, allereerst dient te komen tot onderzoek en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Zonder een dergelijk onderzoek kan niet langer direct worden gekozen voor verwijdering van school.
 
De volgende zaken zijn van belang  wil een verwijdering gegrond zijn:
–      Er moet rekening gehouden worden met de richting van onderwijs die de ouders willen;
–      In de verwijderingsbeslissing moet inzichtelijk gemaakt worden dat er overleg (op overeenstemming) met de ouders is gevoerd;
–      Er moet een inventarisatie gedaan zijn van scholen met een ondersteuningsprofiel dat overeenstemt met de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
–      De reistijd naar de nieuwe school moet zijn benoemd.