(24-07-2024) Hoofdstuk 8A van de CAO PO gaat helemaal over duurzame inzetbaarheid.

Werknemers hebben vanaf 57 jaar recht op een zogenaamd bijzonder budget duurzame inzetbaarheid van 130 extra uur per jaar (naar rato van de werktijdfactor). De artikelen 8A.6, 8A.7 en 8A.11 in de CAO PO gaan hierover.

Dit bijzonder budget kun je grofweg op twee manieren inzetten.

  1. Je zet het in voor dezelfde doelen als waarvoor je het basisbudget duurzame inzetbaarheid (= 40 uur per jaar naar rato van de werktijdfactor) kunt inzetten. Welke doelen dat zijn, vind je in artikel 8A.3 lid 2 CAO PO.
  2. Je neemt de uren op als verlof (en betaalt een eigen bijdrage). Als je al de uren van het bijzonder budget opneemt als verlof, mag je de uren van het basisbudget aan het bijzonder budget toevoegen (zonder eigen bijdrage).

De uren van het bijzonder budget en het basisbudget kun je gedurende vijf jaar sparen. Dat moet de werknemer van tevoren kenbaar maken en hij/zij moet daarbij ook aangeven hoe en wanneer de uren worden opgenomen, zodat de directeur hier in de personele begroting rekening mee kan houden.

Indien werknemers ervoor kiezen om door te werken als ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, vervalt het recht op dit budget.

Vragen over dit onderwerp (en alle andere aspecten van duurzame inzetbaarheid)? Neem contact op met de AVS Helpdesk!