Omdat de professionele ontwikkeling van alle medewerkers in het primair onderwijs is van groot belang wordt geacht, is het professionaliseringsbudget verhoogd. Het gaat om de professionalisering die aansluit bij de doelen en ambities van de scholen en van de medewerker zelf.

Elke adjunct-directeur en directeur heeft naast de professionaliseringsgelden van € 3.000 per jaar de komende twee kalenderjaren, zijnde 2020 en 2021, een extra individueel scholingsbudget van € 100 per jaar.

Elke  medewerker behorend tot onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, naar rato van de werktijdfactor, heeft recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,= per jaar en 2 uren per werkweek om invulling te geven aan zijn individuele professionele ontwikkeling.

Alle medewerkers behorend tot het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel in het primair onderwijs hebben de komende twee kalenderjaren, zijnde 2020 en 2021, een extra individueel scholingsbudget van € 100 per jaar naar rato van de werktijdfactor. Deze extra gelden betreft invulling van de convenantsgelden van 1 november 2019.