De contributie voor AVS Lidmaatschap bestaat uit twee delen: een persoonlijk deel voor jouw individuele en collectieve belangenbehartiging en een managementdeel voor beroepsondersteuning. Deze kosten kun je in rekening brengen bij de school. Als de organisatie dit managementdeel niet wil betalen, komt het voor eigen rekening. Voor ieder deel ontvang je een aparte factuur.

De kosten voor elke lidmaatschapsvorm zie je in dit overzicht