De versoepelingen kunnen bij sommige leerlingen de vraag oproepen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. In het servicedocument voor voortgezet onderwijs en het servicedocument voor primair onderwijs wordt beschreven hoe een school met een dergelijke situatie om kan gaan. Meer informatie is te vinden in het handelingskader, Hoe te handelen wanneer een kind – vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een Corona-besmetting – niet naar school kan? (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl).