Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op
initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de
onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen
wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval
wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van
bestemming.