Zeker in tijden van corona en lockdownmaatregelen krijgen de AVS-adviseurs nogal eens vragen binnen over verlofregelingen. In KADER5 hadden we het daar al even over, in deze editie diepen we dat verder uit. De vraag die we vaak krijgen is: wanneer valt absentie onder calamiteitenverlof en wanneer onder kort zorgverlof? Er zijn inderdaad nogal wat overeenkomsten: werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort zorgverlof (ook wel kort verzuimverlof genoemd) voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Er moet dus sprake zijn van een situatie van overmacht, waardoor je meteen vrij moet nemen. Het kan ook gaan om een maatschappelijke verplichting, die je alleen tijdens werktijden kan vervullen. En ten slotte kunnen er bijzondere persoonlijke omstandigheden spelen, waarom je vrij moet nemen.

Voorbeelden hiervan zijn:
• je moet je kind van school halen
omdat hij opeens ziek is geworden;
• je partner moet bevallen;
• je waterleiding is gesprongen en je moet meteen een loodgieter regelen;
• een direct familielid overlijdt;
• in tijden van politieke verkiezingen kun je alleen onder werktijd stemmen;
• je moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd of je moet iemand uit je naaste omgeving naar de dokter begeleiden.

Een andere overeenkomst is dat beide regelingen een paar uren tot een paar dagen kunnen duren (afhankelijk van de situatie) en dat de werkgever het salaris doorbetaalt. Ook de aanvraag van de verlofregelen verloopt hetzelfde. De werknemer moet zo snel mogelijk bij de werkgever kenbaar maken gebruik te willen maken van het calamiteitenverlof of kort zorgverlof. Daarbij moet aangegeven worden hoe lang naar verwachting het verlof gaat duren. Als het verzoek van de werknemer redelijk is, mag je het verlof als werkgever niet weigeren. Wel mag de werkgever achteraf aan de werknemer vragen om aan te tonen of het verlof nodig was. En dan nu de verschillen:

Calamiteitenverlof
Dit verlof wordt toegekend om een
dringend privéprobleem op te lossen. Deze regeling is breder dan het zorg-
verlof (CAO PO artikel 8.8): het moet gaan om zeer bijzondere, onvoorziene persoonlijke omstandigheden.

Kort zorgverlof
Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden, bijvoorbeeld de buren. Gedurende elke periode van 12 achtereenvolgende maanden heb je recht op maximaal ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week in hele al dan niet aaneensluitende verlofuren met behoud van salaris (CAO PO artikel 8.7 lid i en Wet Arbeid en Zorg WAZO artikel 5.1 lid 2).

5 handvatten voor passend onderwijs
Schoolleiders in het passend onderwijs hebben behoefte aan praktische handvatten om de NP Onderwijsgelden goed in te kunnen zetten. Daarom heeft de AVS samen met het ministerie van Onderwijs vijf kwaliteitskaarten ontwikkeld, die de volgende thema‘s behandelen:

• Gebruikmaken van kwaliteiten en expertise in de school
• De intern begeleider binnen passend onderwijs positioneren
• Samenwerking met externe partners
• Stimuleren collectief professioneel zelfvertrouwen
• Leiding geven aan Passend onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.