Van tevoren wordt een termijn afgesproken en deze dient normaal in acht genomen te worden.

Primair onderwijs

Op verzoek van de werknemer kan de werkgever in geval van samenloop met andere vormen van verlof, niet zijnde vakantieverlof en in andere daarvoor in aanmerking komende gevallen het verleende verlof opschorten dan wel intrekken en op een ander tijdstip opnieuw verlenen Artikel 8.12, lid 4, CAO PO 2019 – 2020).

Voortgezet onderwijs

Buitengewoon verlof voor politieke functies (art. 15.4 van de CAO VO 2020) kan alleen beëindigd worden met ingang van een nieuw schooljaar.