Voor een beperkt aantal bestedingsdoelen mag het geblokkeerde spaarloon opgenomen worden. Deze doelen moeten dan wel in het contract dat de werkgever met de spaarinstelling is aangegaan, genoemd zijn. Het spaarloon kon al gedeblokkeerd worden voor:- aankoop eigen huis;- bepaalde verzekeringspremies;- onbetaald verlof;- start van een eigen onderneming;- studiekosten;- kosten kinderopvang;- kosten procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure).Spaargelden die in verband met toegestane bestedingen worden opgenomen genieten toch de fiscale faciliteiten. Dit betekent dat het spaarloon belastingvrij blijft. Als voorwaarde geldt hier wel dat de opname moet plaatsvinden binnen zes maanden nadat de betreffende besteding heeft plaatsgevonden.