Minimaal 2 maanden voor de einddatum van het dienstverband voor bepaalde tijd  van tenminste 12 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd beslist de werkgever of de werknemer met ingang van bedoelde einddatum

a.  een dienstverband voor onbepaalde tijd zal krijgen,
b.  of nog eenmaal een nieuw (verlengd) dienstverband voor bepaalde tijd zal krijgen,
c.  of geen nieuw dienstverband zal krijgen.  

Dit dient schriftelijk aan de werknemer meegedeeld te worden.