Voor de 130 extra uren gelden dezelfde bestedingsdoeleinden als voor de overige 40
uur. Ook kunnen de uren voor andere doeleinden in overleg met de werkgever.
Senioren mogen het totale budget van 170 uur echter ook inzetten voor verlof. Indien ervoor wordt gekozen het budget in te zetten voor verlof, geldt voor de extra 130 uur een eigen bijdrage van 50 % over het salaris en 40 % voor werknemers in schaal 8 of lager.