Informatie is te vinden op www.lesopafstand.nl. Het betreft onder andere:
 • Voorbeeldbrief ouders/verzorgers met een uitleg van de aangescherpte maatregelen en de procedure voor de zelftesten.
Deze is in de Nederlandse taal en andere talen beschikbaar.
• Instructievideo’s zelftesten en flyer voor ouders/verzorgers. Hiervoor zijn instructiefilmpjes evenals een flyer beschikbaar van verschillende aanbieders van zelftesten.
• Lesmateriaal voor docenten van het NIBI, Leren over zelftesten | Nederlands instituut voor Biologie (nibi.nl), is beschikbaar.
• Handreiking zelftesten voor de school.