Medezeggenschap op scholen is vastgelegd in de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Op https://wetten.overheid.nl/zoeken kun je de meest actuele versie van de WMS terugvinden. Verder is https://www.infowms.nl/ een goede website waar je allerlei informatie vindt met betrekking tot de WMS. De website https://www.sterkmedezeggenschap.nl/ geeft eveneens veel informatie. Op beide websites vind je o.a. modelreglementen, handreikingen enz.