Ruimte-OK heeft een  praktische handreiking over optimale ventilatie voor scholen. Hierin staan algemene maatregelen die uw school kan nemen. Bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen. Of extra luchten in de pauzes. Daarnaast is het advies om luchtroosters altijd open te laten. En als de luchtkwaliteit slecht is kunnen tussen de lessen door, de ramen en deuren 5 minuten tegen elkaar open worden gezet.

Op 3 februari 2022 heeft de minister van OCW bekend gemaakt dat een bedrag voor de aanschaf van CO2-meters via de lumpsumbekostiging beschikbaar wordt gesteld. Ook zal de ventilatie van de schoolgebouwen sneller aan de eisen moeten voldoen.

Downloads

Kamerbrief aanpak ventilatie in schoolgebouwen – 3 februari 2022
Extra hulp voor verbeteren ventilatie ter ondertekening – 3 februari 2022
Handreiking_Optimaal Ventileren in de klas met co2-meter
Handreiking_Optimaal Ventileren op Scholen
Navigator_Optimaal_Ventileren_2022
Brief aan scholen ventilatie – 3 februari 2022