In artikel 15.1a van de CAO VO 2020 is het kortdurend zorgverlof geregeld. De werknemer krijgt dit verlof volledig doorbetaald.

Als de voortdurende aanwezigheid van de werknemer bij de zieke gedurende een langere termijn noodzakelijk is, staat in lid 2 van art. 15.1a van de CAO VO 2020 aangegeven. Wel dient de werknemer aan de werkgever een geneeskundige verklaring te overleggen.