Op de website van UWV staat een rekenhulp voor het berekenen van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

De rekenhulp is te downloaden via de website van het UWV.

Hierbij wordt het volgende aangetekend:

Met deze rekenhulp wordt de duur van uw zwangerschaps- en bevallingsverlof berekend. De berekening is een schatting.

De rekenhulp houdt rekening met de volgende situaties:

  • Zwangerschap en bevalling van 1 of meer kinderen
  • Ziekenhuisopname van 1 of meer kinderen

De rekenhulp houdt geen rekening met ziekte. Hierdoor kan de duur van uw bevallingsverlof in werkelijkheid korter zijn. De rekenhulp houdt ook geen rekening met het flexibel opnemen van bevallingsverlof.