Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om een leerling op een school in te schrijven?
 
Antwoord: bij de inschrijving moeten de ouders/leerling aan de school geven:
burgerservicenummer (BSN-nummer), geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum en geslacht.
 
Hoe mogen deze gegevens aangeleverd worden?
 
Antwoord: deze gegevens mogen ingeleverd worden met bijvoorbeeld het uitschrijvingsbewijs van de vorige school of een paspoort of identiteitsbewijs.
Ook een geboortebewijs is toegestaan of een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente verstrekt wordt.
 
Is een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) noodzakelijk?

Antwoord: neen, een GBA-uittreksel is niet meer noodzakelijk bij inschrijving.
Dat geldt ook voor de subsidieregeling voor de eerste opvang van niet-Nederlandse leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven.

Is een zorgpas een geldig document?

Antwoord: neen, dat is niet een door de overheid uitgegeven document.