Vakinformatie voor scholen in het primair onderwijs
Overzicht van de belangrijkste artikelen uit de WPO, WEC, WMS, informatie over
vakanties, verlof, pensioen, ziekte en re-integratie, lumpsumbedragen en meer.

Download de Vakinformatie