Basisscholen zijn normaal gesproken verplicht om het schooladvies voor 1 maart af te geven. Omdat leerlingen en leerkrachten de afgelopen periode mogelijk in isolatie of quarantaine zaten is dit tijdpad verlengd. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen en te registreren, krijgen basisscholen tot 15 maart 2022 de tijd om het schooladvies op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in het Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Het verzoek aan scholen is om deze extra tijd alleen te gebruiken als dat nodig is. Als po-scholen de extra tijd gebruiken is het verzoek dit goed af te stemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naartoe gaan.