De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 in verband met de openstelling van nieuwe aanvraagtijdvakken in 2021 is op 14 april 2021 gepubliceerd.

Er kan een aanvraag worden ingediend in twee perioden, te weten

a. van 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021; of
b. indien na het aanvraagtijdvak, bedoeld onder a, het subsidieplafond, nog niet is bereikt, van 1 juni 2021 tot en met 13 juni 2021.

De regeling is hieronder te downloaden.

Download

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021