Uw werkgever mag bedragen die, zoals dat heet, “onverschuldigd”zijn uitbetaald inhouden op de volgende salarisbetalingen. Maar, het in te houden bedrag mag nooit meer dan 10% van het netto maandsalaris bedragen. In uw geval zal de administrateur het bedrag van 900 euro dus over verschillende maanden moeten verdelen. Overigens, het is daarbij zaak dat uw werkgever er van doordrongen is dat u niet bewust was van het te hoog vastgestelde salaris. Want, in de CAO VO is ook bepaald dat als de werknemer zonder meer had kunnen begrijpen dat hem te veel werd uitbetaald, hij het teveel ontvangen bedrag onverwijld en geheel moet terug betalen.