Voor de berekening van het aantal uren hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor een schooljaar de periode 1 oktober XXXX tot 1 oktober XXXX+1 en bestaat een schooljaar uit 52 weken plus 30 september XXXX+1 (in een schrikkeljaar plus 29 en 30 september XXXX+1).

Deze bijtelling is nodig, omdat bij het berekenen van de onderwijstijd gerekend wordt met 52 weken. Maar… 52 weken maal 7 dagen is 364 dagen, waardoor de berekening niet verder loopt dan 29 september en dus moet er een correctie (de zgn. bijtelling) plaatsvinden.

Omdat een kalenderjaar 365 dagen heeft, wordt 30 september bij de berekening meegeteld als deze datum op een schooldag valt. Als de datum van 30 september niet op een schooldag valt, hoeft deze niet te worden bijgeteld. In een schrikkeljaar (XXXX+1) geldt hetzelfde voor 29 september.

Let op: deze bepaling geldt niet voor het (V)SO. Het meetellen van een schrikkeldag is niet meer toegestaan.