• Prijs: € 13.700

Inclusief: Startmodule, Assessment, Mentoring en begeleiding, Lidmaatschap AVS, tweejarige opleiding

AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.