• Prijs: € 5.975

 Inclusief catering en 2-daagse overnachting.

AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.