Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die uw schoolbestuur vanwege de huidige weten regelgeving moet maken, alsmede de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

Bij veel van deze plannen heeft ook de MR, of de GMR, een rol. De totstandkoming van goed beleid vergt tijd en planmatigheid. Het is een continue proces van afwegen en bijstellen, en vraagt om voldoende inspraak en draagvlak vanuit betrokken geledingen. Dit overzicht is bedoeld te helpen bij het stellen van prioriteiten en met name bij het maken van planningen voor zaken die ook voor de MR of de GMR van belang zijn. Zaken waar het gaat om de verschillende onderwerpen waar de raad mee te maken (kan) krijgen.

De verantwoordelijkheden en werkzaamheden van schoolleiders veranderen.

Naast het borgen van de kwaliteit van het onderwijs, worden schoolleiders steeds vaker integraal verantwoordelijk, ook voor HR. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden die eerst bij de afdeling HRM of de HR-adviseur lagen, schuiven nu door naar schoolleiders. Dit vraagt om meer kennis en expertise van een schoolleider op zeer uiteenlopende resultaatgebieden.

Aandacht hebben voor de onderwijskwaliteit én voor HRM, hoe doe je dat?

Met de juiste kennis kan een goed personeelsbeleid, het behalen van de onderwijsdoelen van de organisatie ondersteunen én zelfs versterken.

Benieuwd hoe andere schoolbesturen dit aanpakken en naar hun tips?

Vraag gratis de whitepaper ‘De schoolleider als HRM’er’ aan via ijk.nl/schoolleidingenhrm.

Download

Planverplichtingen AVS (versie maart 2021)