Dolf van Veen
Dolf is hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en sinds 1998 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk focust op onderwijs en het jeugdbeleid in grote steden, de zorgstructuur in het onderwijs en verbinding met jeugdzorg, de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs, en inclusiever onderwijs. Dolf was o.a. hoofd Onderwijs en Jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi, 2000-2009), ambassadeur Samenwerken voor de jeugd van de ministeries van OCW, VWS en de VNG (2009-2013) en lid van de onderzoeksgroep die recent de Evaluatie Passend Onderwijs uitvoerde. Om het onderwijsveld en gemeenten te ondersteunen richtte hij samen met onderwijsprofielorganisaties Verus en VOS/ABB in 2018 het platform Naar Inclusiever Onderwijs op.

Alfons Timmerhuis 
Alfons heeft ruime ervaring opgedaan in zowel het regulier als Speciaal basisonderwijs en heeft van inclusiever onderwijs zijn specialiteit gemaakt. De rode draad in de brede loopbaan van Alfons is de hulp aan kinderen bij wie het niet vanzelf gaat. Zijn missie? Bijdragen aan het doel ‘meer kinderen met een beperking en stoornis in een reguliere school’. Dit met het oog op volwaardig burgerschap op het moment dat deze kinderen volwassen zijn.

Mel Ainscow
Mel is emeritus professor aan de Universiteit van Manchester, hoogleraar onderwijs aan de Universiteit van Glasgow en adjunct-professor aan de Queensland University of Technology. Als lange termijn adviseur bij UNESCO wordt hij internationaal erkend als een autoriteit op het gebied van de bevordering van inclusie en gelijkheid in het onderwijs. Hij is auteur van ‘Index voor inclusie’ en verbonden aan het NCOJ.