Roel Paridaans
Roel Paridaans heeft een ruime ervaring als schoolleider op een basisschool die al  vele jaren het predicaat Klassewerkplek heeft mogen ontvangen. Daarnaast werkt hij als kerndocent bij OMJS aan de opleiding toekomstbewust schoolleider vakbekwaam. De rode draad in zijn werk is de combinatie van Gespreid Leiderschap, ruimte geven en ruimte maken. Met als resultaat collega’s die een hoge mate van werkgeluk ervaren.