• Deelnemers ontwikkelen hun onderzoekmatige aanpak voor het stimuleren van een op leren, onderzoeken en samenwerking gerichte school.
• Deelnemers gaan na wat de effecten zijn van hun leiderschaps-praktijken op door hen gewenste doelen, in relatie met het strategisch beleid van hun organisatie.
• Deelnemers krijgen zicht op hun eigen professionele groei.
• Deelnemers leren het goede gesprek over professionele groei met collega’s en leraren te voeren.