Op mijn school is, door omstandigheden, geen adjunct-directeur in functie. Ik ben aangewezen als plaatsvervanger van de directeur. Nu is deze laatste al vanaf de zomervakantie ziek. Ik ben nu dus als zijn plaatsvervanger aan de slag. Heb ik daarom recht op een hoger salaris?

De CAO PO 2019 – 2020 gaat er van uit dat u hierover zelf met uw werkgever onderhandelt. In artikel 6.1, lid 3, is hierover het volgende bepaald:

3. Indien sprake is van (tijdelijke) waarneming of vervanging van een hogere functie voeren werkgever en werknemer daarover een gesprek en leggen de uitkomst daarvan schriftelijk vast. Daarin maken zij een afspraak over een extra beloning en eventuele extra faciliteiten.