Het gaat vooral om combinatiefuncties op uitvoerend niveau.
De volgende functies zijn voorbeeldfuncties die al beschreven en gewaardeerd zijn op basis van Fuwa PO:

– Combinatiefunctie leraar basisonderwijs/coördinator buitenschoolse activiteiten (schaal LA)
– Combinatiefunctie leraarondersteuner/medewerker buitenschoolse activiteiten (schaal 7).

Voor afwijkende functies geldt dat deze gewaardeerd dienen te worden op basis van Fuwa PO.

De combinatiefunctionaris dient te voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen, die op basis van de WPO en WEC bij algemene maatregel van bestuur zijn vastgesteld en gericht zijn op het handelen in het onderwijsleerproces.

Werknemers zonder wettelijke lesbevoegdheid verrichten werkzaamheden in het onderwijsproces onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.