Voor basisscholen geldt de volgende regeling:

– indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 97 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 19.711,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
– indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 97 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

De directeur heeft bij een benoeming/aanstelling per 1 oktober 2018 direct recht op een inschaling in de DB-schaal.
Voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt de volgende regeling:

– indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 99 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 20.271,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
– indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 99 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

Voor scholen speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs geldt de volgende regeling:

Aantal leerlingenSO of VSOSOVSOMGSO of VSOMG SOVSO
1 tot en met 49€ 22.597,34€ 22.597,34€ 42.534,68€ 42.534,68
50 of meer€ 42.534,68€ 62.472,02€ 42.534,68€ 62.472,02