Nee. Leerlingen kunnen niet worden uitgesloten van een buitenlandse reis die wordt gemaakt als
invulling van de onderwijstijd, met als enige reden dat ze geen bewijs van immuniteit kunnen laten
zien. Wel moet de leerling zich conformeren aan de regels van het reisverkeer, en aan de regels in
het betreffende land.

Als het voor het verrichten van activiteiten in dat land noodzakelijk is om een negatieve testuitslag
te laten zien, dan stelt de school de leerling in de gelegenheid om zich te laten testen. Het kan
noodzakelijk zijn om het reisprogramma daarop aan te passen. Wanneer een (groep) leerling(en)
zich frequent moet laten testen, en daardoor onderdelen van het programma niet kan bijwonen,
mag de school in het programma differentiëren. De school blijft gedurende de reis verantwoordelijk
voor de leerling, ook als deze onverhoopt besmet raakt en in quarantaine moet.

Het is belangrijk dat de reis zoveel mogelijk inclusief wordt georganiseerd. Dat wil zeggen dat in
elke excursie of buitenlandse reis zo veel mogelijk wordt vermeden dat leerlingen niet (volledig)
kunnen deelnemen omdat zij niet-gevaccineerd zijn of geen testen wensen te ondergaan.