De kosten van het testen zijn onderdeel van de invulling van het onderwijsprogramma (de reis).
Dit geldt ook voor de test die noodzakelijk is voor de reis naar het buitenland. De school mag
vragen of (ouders/verzorgers van) leerlingen een vrijwillige bijdrage leveren voor deze kosten,
maar de leerling mag niet worden uitgesloten van (onderdelen van de) buitenlandse reis wanneer
er geen bijdrage wordt geleverd.