Sinds januari 2008 ben ik directeur van een VMBO-school. Daarvoor werkte ik als leraar op deze school. De administrateur heeft ontdekt dat mijn salaris als directeur te hoog is vastgesteld. Nu wil mijn werkgever dat ik het teveel ontvangen salaris, in totaal een bedrag van zo’n 900 euro, terugbetaal. De administrateur is nu van plan het bedrag in te houden op mijn eerstvolgende salaris. Ik bestrijd niet dat ik inderdaad teveel salaris heb ontvangen, al ben ik me dat niet bewust geweest. Maar het in een keer terugbetalen van dit hoge bedrag leidt bij mij tot financiële problemen. Wat zijn mijn rechten?

Uw werkgever mag bedragen die, zoals dat heet, “onverschuldigd ”zijn uitbetaald inhouden op de volgende salarisbetalingen. Maar, het in te houden bedrag mag nooit meer dan 10% van het netto maandsalaris bedragen. In uw geval zal de administrateur het bedrag van 900 euro dus over verschillende maanden moeten verdelen. Overigens, het is daarbij zaak dat uw werkgever er van doordrongen is dat u niet bewust was van het te hoog vastgestelde salaris. Want, in de CAO VO is ook bepaald dat als de werknemer zonder meer had kunnen begrijpen dat hem te veel werd uitbetaald, hij het teveel ontvangen bedrag onverwijld en geheel moet terug betalen.