Voor basisscholen geldt de volgende regeling:

  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 97 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 19.711,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 97 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

De directeur heeft bij een benoeming/aanstelling per 1 oktober 2018 direct recht op een inschaling in de DB-schaal.
Voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt de volgende regeling:

  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 99 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 20.271,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 99 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

Voor scholen speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs geldt de volgende regeling:

Aantal leerlingen SO of VSO SOVSO MGSO of VSO MG SOVSO
1 tot en met 49 € 22.597,34 € 22.597,34 € 42.534,68 € 42.534,68
50 of meer € 42.534,68 € 62.472,02 € 42.534,68 € 62.472,02