De middelen zijn uitsluitend en volledig bedoeld voor een arbeidsmarkttoelage. Over de inzet van de middelen onder het personeel moet het bestuur per vestiging afspraken maken met het personeelsdeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschap (P(G)MR). De P(G)MR heeft instemmingsrecht op het toekennen van de toelage.