• Een persoonlijk intakegesprek om jouw vraagstuk helder in kaart te brengen
  • Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de opgegeven literatuur (Schein – De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming)
  • In de ochtenden oefenen we met de materie, op basis van theorie, praktijkinzichten en onderwijsleergesprekken en reflecteren we op de praktijkopdrachten
  • In de middagen ga je aan de gang met je eigen vraagstuk voor de praktijk (de ‘praktijkopdrachten’). Je wisselt
    ervaringen uit met collega’s van andere scholen om zoveel mogelijk van elkaar te leren
  • ‘Praktijkopdrachten’ van uiteenlopende aard helpen je het geleerde in de praktijk toe te passen: observatie-opdrachten, het opzetten en uitvoeren van een workshop van 1-2 uur met jouw medewerkers of het opzetten van een cultuurvragenlijst
  • Eindpresentatie van de bevindingen op de laatste bijeenkomst