Ja, de werkgever kan dit weigeren. Echter hij zal in het besluit gemotiveerd dienen aan te geven op welke wijze hij de belangen van de werknemer en de belangen van de organisatie tegen elkaar heeft afgewogen.