Ja, dit is mogelijk. Een LIO kan ook 8 maanden voor een werktijdfactor van 0,625 worden benoemd. De periode moet overeenkomen met een benoeming van 5 maanden maal een werktijdfactor van 1,0 en moet eindigen uiterlijk op de laatste schooldag.