Het ministerie van OCW heeft in augustus 2021 een handreiking Onderwijstijd uitgebracht.

De AVS heeft uitgebreide informatie over de onderwijstijd opgenomen in de brochure “Naar andere schooltijden, en dan?”. Zie hiervoor de publicatie Naar andere schooltijden.

Download

Handreiking Ruimte voor regie primair onderwijs