Ja. De AVS heeft naar aanleiding van de laatste staking in het onderwijs een draaiboek opgesteld.
Deze is hieronder te downloaden.

Downloads