De checklist van de Belastingdienst kan gebruikt worden om te beoordelen of u te maken heeft met een origineel en geldig identiteitsbewijs. Deze luidt als volgt:

– Is er sprake van een origineel document?
– Is de geldigheidsduur van het document nog niet verstreken?
– Bevat het document de foto van de werknemer?
– Loopt een stempelafdruk door over de foto?
– Zijn er geen beschadigingen, insnijdingen of lijmresten te zien aan of rond de foto?
– Zijn er geen beschadigingen aan de andere variabele gegevens te zien?
– Komt de handtekening van het identiteitsbewijs overeen met de handtekening op bijvoorbeeld het arbeidscontract?
– Horen de gegevens in het document bij de werknemer, zoals lengte, leeftijd, geslacht, kleur ogen en nationaliteit?
– Kent de werknemer de gegevens in het document, zoals adres, namen van kinderen, plaats en datum van afgifte van het document?
– Is het document duidelijk leesbaar?
– Is de spelling van plaatsnamen en het gebruik van hoofdletters juist?
– Bevat het document geen eigenhandige bijschrijvingen of veranderingen zonder autorisatie(stempel);
– Is het aantal, de volgorde en de nummering van de bladzijden juist? Zitten de bladzijden niet los, zijn ze niet geplakt en hebben de bladzijden hetzelfde documentennummer?

Als getwijfeld wordt aan de echtheid van een identiteitsbewijs, dan kan contact opgenomen worden met het Nationaal Bureau Document van de Koninklijke Marechaussee.