Het lidmaatschap gaat direct in en wordt zonder schriftelijke opzegging steeds automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap van de Algemene Vereniging Schoolleiders kan één keer per jaar, per 1 augustus met een opzegtermijn van 1 maand (uiterlijk 30 juni) met vermelding van de reden tot opzegging. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Opzeggen dient persoonlijk, per e-mail (ledenadministratie@avs.nl) of schriftelijk en ondertekend per post (AVS, t.a.v. de ledenadministratie, postbus 1003, 3500 BA Utrecht) te geschieden.
Wij streven ernaar om de opzegging binnen 2 weken te verwerken en u ontvangt van ons altijd een bevestiging zodat u weet dat wij het verwerkt hebben.