Voor de school is het praktisch onmogelijk om een verantwoorde buitenlandse reis op te zetten
zonder daarbij op een bepaalde manier inzichtelijk te hebben wie een geldig coronabewijs kan laten
zien (bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs).

Zij kan daarom vooraf aan de leerlingen vragen of zij vrijwillig aan de school kenbaar willen maken
of zij over een geldig en voor de reis geschikt coronabewijs beschikken. De leerling is hier echter
niet toe verplicht. Als blijkt dat de leerling niet over een geldig en voor de reis geschikt
coronabewijs beschikt of kan beschikken, of als een leerling daar geen informatie over wil
verschaffen, kan deze niet voldoen aan de reisregels en kan de leerling niet mee.

De school kan ook voorafgaand aan de reis aan leerlingen vragen of het bij hen nodig is om zich te
laten testen in het buitenland. De leerling mag dit vrijwillig aangeven, maar is daar niet toe
verplicht. Wanneer de leerling zich niet wil laten testen – of niet wil doorgeven of er al dan niet
getest moet worden – is niet zeker of kan worden voldaan aan de regels in dat betreffende land.
De leerling kan dan niet mee op de reis. Het is van belang dat de school hier helder over
communiceert richting de leerling en de ouders/verzorgers.