Werknemers en andere personen die op de werkplek zijn, moeten op elk moment een geldig en origineel identiteitsbewijs kunnen tonen. Werknemers uit Nederland en de EU/EER mogen hiervoor wel een rijbewijs gebruiken. De werkgever moet hen hier op wijzen. Bij een controle moet de werkgever de werknemers in de gelegenheid stellen om aan hun identificatieplicht te voldoen.