Graden van de familiebanden zijn van toepassing bij het bepalen van verlofdagen buitengewoon verlof, artikel 8.6 lid 1 CAO PO 2019 – 2020.
Er is onderscheid tussen bloedverwantschap en aanverwantschap.

Bloedverwantschap ontstaat door:

– geboorte;
– afstamming van dezelfde voorvader;
– erkenning;
– gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
– adoptie.

Eerste graadTweede graadDerde graadVierde graad
(adoptie)oudersGrootoudersOvergrootoudersbetovergrootouders
(adoptie)kinderenKleinkinderenAchterkleinkinderen 
 Broers en zustersNeven en nichten (kinderen van broers of zussen) 
  Ooms en tantes (broers of zussen van de ouders) 

Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Aanverwantschap vervalt niet na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Er ontstaat geen aanverwantschap door het sluiten van een samenlevingscontract.

Eerste graadTweede graadDerde graadVierde graad
(adoptie)ouders partnerGrootouders partnerOvergrootouders partnerBetovergrootouders partners
(adoptie)kinderen partnerKleinkinderen partnerAchterkleinkinderen partnerAchterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) partner
Partner (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter)Broers en zusters partnerNeven en nichten partner(kinderen van broers of zussen)Neven en nichten (kinderen van broers of zussen) partner
  Ooms en tantes partners (broers of zussen van de ouders)Oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) partner